Tổng số bộ dữ liệu

Ngày Toàn bộ bộ dữ liệu
1
8
8
8
8
8
8
8
10
11
12
18
19
22
23
24
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25

Kiểm tra bộ dữ liệu hàng tuần

Ngày Kiểm tra tất cả bộ dữ liệu Bộ dữ liệu mới
5 2
25 9
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
15 3
1 1
4 1
16 6
1 1
5 3
1 1
1 1
1 1
1 0
1 0
1 0
1 0
1 0
1 0
1 0
1 0
1 0
1 0
1 0
1 0
1 0
1 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0

Bộ dữ liệu được đánh giá cao nhất

Không có đánh giá

Bộ dữ liệu được sửa nhiều nhất

Dữ liệu Số lần sửa
Vùng điều tra địa chất khoáng sản 1:50.000 6
Cơ sở dữ liệu tài nguyên, môi trường biển và hải đảo tp Hải Phòng 5
Bản đồ tài nguyên, môi trường biển và hải đảo 5
Luật tài nguyên, môi trường biển và hải đảo 5
Dữ liệu nền biển 5
Bản đồ Địa mạo biển Đông 4
Văn bản quy phạm pháp luật hiện hành về tài nguyên và môi trường 3
Hải đồ I-100-001 3
Dữ liệu khu đo bản đồ địa hình đáy biển tỉ lệ 1:50.000 2
Sản phẩm DA Khung CSDL địa phương_Xin ý kiến góp ý 2

Các nhóm lớn nhất

Nhóm Số bộ dữ liệu
Trung tâm Thông tin, dữ liệu biển và hải đảo quốc gia 9
Cơ sở dữ liệu tài nguyên, môi trường biển và hải đảo quốc gia 4
Sở tài nguyên và môi trường thành phố Hải Phòng 2
Dữ liệu địa hình 2
Cơ sở dữ liệu vùng bờ 1
Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên - môi trường biển khu vực phía Bắc 1
Viện Nghiên cứu biển và hải đảo 1
Dữ liệu nền địa lý 1
Tài nguyên địa chất, khoáng sản 1
Giao Khu vực biển 1

Các nhãn đứng đầu

Tên nhãn Số bộ dữ liệu
biển và hải đảo 2
Hải Phòng 2
tài nguyên và môi trường 2
Kiên Giang 1
bản đồ 1
ranh giới biển 1
cảng biển 1
Atlas 1
địa mạo 1
đa dạng sinh học biển 1

Users Creating Most Datasets

Người sử dụng Số bộ dữ liệu
Gravatar Quản trị hệ thống 12
Gravatar Hải Phòng 1