Hải đồ I-100-001

Hải đồ tỉ lệ 100.000 số hiệu mảnh I-100-001

Dữ liệu và nguồn

Thông tin khác

Miền Giá trị
Phiên bản 1.0
Last Updated Tháng 10 15, 2020, 21:50 (EDT)
Được tạo ra Tháng 4 5, 2020, 11:27 (EDT)
Dự án Thành lập hệ thống bản đồ biển, các khu vực cửa sông, cảng biển phục vụ nhiệm vụ phòng thủ của Hải quân nhân dân Việt Nam và nhiệm vụ quản lý biển của các Bộ, ngành, địa phương liên quan
Năm thực hiện 2007 - 2008
Tỉ lệ 1:100.000
Vùng biển Bắc Vịnh Bắc bộ
Đơn vị quản lý dữ liệu Trung tâm Thông tin, dữ liệu biển và hải đảo quốc gia
Đơn vị thực hiện Đoàn Đo vẽ bàn đồ và Nghiên cứu biển
Đề án Đề án 47