Đơn vị vận hành Trung tâm Thông tin, dữ liệu biển và hải đảo quốc gia - Viet nam Ocean Data and Information Center (VODIC). Trung tâm Thông tin, dữ liệu biển và hải đảo quốc gia thực hiện việc tổ chức xây dựng và quản lý hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu quốc gia về tài nguyên, môi trường biển và hải đảo; tiếp nhận, lưu trữ, cung cấp, trao đổi, chia sẻ dữ liệu các kết quả điều tra cơ bản, nghiên cứu khoa học, các kết quả quan trắc, điều tra, khảo sát từ trước đến nay về tài nguyên, môi trường biển và hải đảo; thực hiện phân loại, thống kê tài nguyên trên các vùng biển và hải đảo của Việt Nam.

data.vodic.vn - Cổng Dữ liệu mở Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo

Liên hệ: Trung tâm Thông tin, dữ liệu biển và hải đảo quốc gia (VODIC)

83 Nguyễn Chí Thanh – Đống Đa – Hà Nội

Tel: (024) 376 18 118/ (024) 376 18 158,

E-mail: vohung@vodic.vn