Hải đồ biển tỉ lệ 1/100.000, mảnh số I-100-001

Địa chỉ: http://data.vodic.vn/dataset/cde58208-9d17-40e0-8c17-7a1d047129dd/resource/091b1782-daad-4f40-9824-f136c678b43e/download/i-100-001.jpg

Phạm vi thể hiện trong vùng biển bắc Vịnh Bắc Bộ, từ Cửa Vạn Hữu đến vụng Con Khỉ. phần biển: Biên tập theo tài liệu đo đạc năm 2007, 2008 của Đoàn Đo đạc biên vẽ hải đồ và Nghiên cứu biển - quân chủng Hải Quân

Không có chế độ xem đối với dữ liệu này

Thông tin khác

Miền Giá trị
Data last updated Tháng 10 15, 2020
Metadata last updated Tháng 4 5, 2020
Được tạo ra Tháng 4 5, 2020
Định dạng image/jpeg
Giấy phép Bản quyền mở phi thương mại (bất kỳ)
createdHơn 4 vài năm trước
formatDGN
id091b1782-daad-4f40-9824-f136c678b43e
last modifiedHơn 3 vài năm trước
mimetypeimage/jpeg
on same domainTrue
package idcde58208-9d17-40e0-8c17-7a1d047129dd
revision id86063915-ec0f-4e85-8d78-a9d9e9869bde
size390,5 KiB
stateactive
url typeupload