khudo50k.geojson

Địa chỉ: http://data.vodic.vn/dataset/0599bb87-98eb-4945-8fa5-d081d043a902/resource/d7bbf326-44b6-4dd2-92e5-2efdfe50f2d0/download/khudo50k.geojson

Từ tóm tắt của bộ dữ liệu

Dữ liệu khu đo bản đồ địa hình đáy biển tỉ lệ 1:50.000

Nguồn: Dữ liệu khu đo bản đồ địa hình đáy biển tỉ lệ 1:50.000

Không có chế độ xem đối với dữ liệu này

Thông tin khác

Miền Giá trị
Data last updated Tháng 4 7, 2020
Metadata last updated Tháng 4 7, 2020
Được tạo ra Tháng 4 7, 2020
Định dạng JSON
Giấy phép Bản quyền mở phi thương mại (bất kỳ)
createdHơn 4 vài năm trước
formatJSON
idd7bbf326-44b6-4dd2-92e5-2efdfe50f2d0
last modifiedHơn 4 vài năm trước
on same domainTrue
package id0599bb87-98eb-4945-8fa5-d081d043a902
revision id2978f6e4-0308-4ffe-b585-4193ff9d184f
size255,7 KiB
stateactive
url typeupload