DiaMaoBiendong9_ChuGiai.png

Địa chỉ: http://data.vodic.vn/dataset/9bcc7c1b-c2f2-4c79-9c92-e3809a5e6f72/resource/ac0040a9-c355-4108-aed9-3f3d63bad070/download/diamaobiendong9_chugiai.png

Từ tóm tắt của bộ dữ liệu

Bản đồ Địa mạo biển Đông tỉ lệ 1:4.000.000 được thành lập trong nhiệm vụ xây dựng Atlas tài nguyên, môi trường biển thuộc dự án "Xây dựng, hệ thống hóa cơ sở dữ liệu biển quốc gia về các...

Nguồn: Bản đồ Địa mạo biển Đông

Thông tin khác

Miền Giá trị
Data last updated Tháng 4 7, 2020
Metadata last updated Tháng 4 7, 2020
Được tạo ra Tháng 4 7, 2020
Định dạng image/png
Giấy phép Bản quyền mở phi thương mại (bất kỳ)
createdHơn 3 vài năm trước
formatPNG
has viewsTrue
idac0040a9-c355-4108-aed9-3f3d63bad070
last modifiedHơn 3 vài năm trước
mimetypeimage/png
on same domainTrue
package id9bcc7c1b-c2f2-4c79-9c92-e3809a5e6f72
position1
revision idb6774f0e-5215-4b42-83a5-c876d3f72e3d
size357 KiB
stateactive
url typeupload